Инсталација и продажба на кафеавтомати, автомати за ладни напитоци и пакувани производи

Aвтомати за топли напитоци

Кафеавтоматите се со различен капацитет и можности. Избор на вистинскиот кафеавтомат зависи од бројот на луѓето кои ќе го користат.

Тука се прикажани некои од видовите автомати кои ги инсталираме. Имаме специјално дизајнирани решенија за мали канцеларии, магацини, продавници и хотели со персонал од 30 лица.

Видови на топли напитоци
Инсталирање, сервисирање и одржување на машините се врши од страна на квалификуван персонал на Рондо plus и не водат до дополнителни трошоци на клиентот. Сите машини доставуваат чашка, лажички и количина на шеќер по избор на клиентот.

Напојувањето на кафеавтоматите со вода може да биде сопствено или од водоводната мрежа во зависност од специфичните услови на објектот.

Necta Colibri

Necta Colibri

 • Погоден е за мали претпријатија.
 • Опслужува од 30 до 50 потрошувачи.
 • Нуди 7 или 8 видови на напитоци.
Превземи каталог
Necta Astro

Necta Astro

 • Погоден е за големи објекти и претпријатија.
 • Опслужува од 100 до 200 потрошувачи.
 • Нуди 18 видови на напитоци.
Превземи каталог
Necta Zenith

Necta Zenith

 • Погоден е за големи објекти и претпријатија.
 • Опслужува од 200 до 600 потрошувачи.
 • Препорачлив е за правење на кафе напитоци.
Превземи каталог
Necta Venezia

Necta Venezia

 • Погоден е за големи објекти и претпријатија.
 • Опслужува до 150 потрошувачи.
 • Нуди 18 видови на напитоци.
Превземи каталог
Necta Brio 250

Necta Brio 250

 • Погоден е за објекти од 50 до 100 потрошувачи
 • Нуди 8 видови на напитоци.
Превземи каталог
Necta Brio 3

Necta Brio 3

 • Погоден е за објекти од 50 до 100 потрошувачи
 • Нуди 12 видови на напитоци.
Превземи каталог
Necta Spazio

Necta Spazio

 • Погоден е за големи објекти и претпријатија.
 • Опслужува од 100 до 300 потрошувачи.
 • Нуди 16 видови на напитоци.
Превземи каталог
Bianchi BVM 921

Bianchi BVM 921

 • Погоден е за објекти од 100 до 300 потрошувачи
 • Нуди 18 видови на напитоци.
Превземи каталог
Bianchi Combined BVM 921/636

Bianchi Combined BVM 921/636

 • Погоден е за објекти од 100 до 300 потрошувачи
 • Нуди 18 видови на напитоци.
Превземи каталог
Necta Kikko

Necta Kikko

 • Погоден е за големи објекти и претпријатија.
 • Опслужува од 100 до 300 потрошувачи.
 • Нуди 16 видови на напитоци.
Превземи каталог
Bianchi Antares

Bianchi Antares

Погоден е за големи објекти и претпријатија. Опслужува од 100 до 300 потрошувачи. Нуди 16 видови на напитоци. Превземи каталог